Συνάντηση Συλλόγου Γονέων

                         

                                      Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 μετά τη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε                                     ενημερωτική συνάντηση του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων

                             με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας.

                               Έγινε αλληλοενημέρωση, συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα τρέχοντα θέματα λειτουργίας του

                 Σχολείου και δρομολογήθηκαν κοινές δράσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα.