Σχολικό έτος 2017-2018

 

Διευθυντής: Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης

Υποδιευθυντής: Καλαθάς Κων/νος

 

Α1: Παππά Δέσποινα

Α2: Γκούμα Μαρία

Β1: Μπαλκούρα Σπυριδούλα

Β2: Μιδούχα Αγλαΐα

Γ1: Καλούτσα Παυλίνα

Γ2: Μαλισσόβας Δημήτριος

Δ1: Τάσιος Δημήτριος

Δ2: Μαργέλος Ματθαίος

Ε1: Πανάρα Ιωάννα

Ε2: Αριστερίδου Μαρία

ΣΤ1: Μακρή Ελένη

ΣΤ2: Καλαθάς Κών/νος

Ολοήμερο Τμήμα: Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος, Σωτηρόπουλος Ιωάννης & Χαλβαντζή Βελισσαρία

Αγγλικά: Βασιλοπούλου Παρασκευή & Κοτρολού Αικατερίνη

Γαλλικά: Αφεντούλη Παναγιώτα

Γερμανικά: Τσελεπή Παρασκευή

Φυσική Αγωγή: Μωραΐτη Βασιλική, Καραΐσκος Πέτρος & Φλώρος Κων/νος

Μουσική:  -

Πληροφορική: Καραθανάση Μαρία

Εικαστικά: Παπαεμμανουήλ Στέλλα

Θεατρική Αγωγή:  -