Σεμινάρια

Επιμορφωτικά σεμινάρια «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»

 

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

 

σε συνεργασία με το

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

και το πρόγραμμα: "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά''

 

 

Η επιμόρφωση, ο εμπλουτισμός της παιδαγωγικής σκευής μας, είναι απαραίτητη διαδικασία που επιβάλλεται από τις συνεχείς μεταβολές των συνθηκών που διέπουν τη σχολική πραγματικότητα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» πρόκειται να λάβουν χώρα επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου με βιωματικό τρόπο θα αναπτυχθούν οι ενότητες:
· Μαθησιακές δυσκολίες
· Διαφοροποιημένη διδασκαλία
· Κινηματογράφος και σχολείο
· Θεατρικό παιχνίδι και γλωσσικός κώδικας
· Διαχείριση συγκρούσεων
· Σχολικός εκφοβισμός
· Τεχνικές δραματοποίησης –ηχοποίησης κειμένων και οπτικού υλικού
· Εκπαιδευτικά προγράμματα
· Εικόνα και γλώσσα
· Υλικός πολιτισμός και σχολική πραγματικότητα
· Εκπαιδευτικές διαδρομές –επαγγελματικές προοπτικές
· Χορορυθμική
· Burnout: επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών
· Μουσικοθεραπεία


Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα γίνονται σε αίθουσα του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας (Αμπλιανίτη 20-22, Λαμία)

και τα ονόματα των επιμορφωτών θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Οι επιμορφωτικές αυτές δραστηριότητες είναι ανοικτές στον εκπαιδευτικό κόσμο της περιοχής όπου διεξάγονται, ενώ στο τέλος του κύκλου των επιμορφώσεων θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι οι παρακάτω:
· Τρίτη 4/3/2014
· Παρασκευή 21/3/2014
· Δευτέρα 7/4/2014.