ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.»

 

Υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.


Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), 22 & 23 Νοεμβρίου 2014

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 250 εργασίες εκπαιδευτικών (εισηγήσεις, σύντομες 

ανακοινώσεις, διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.ΠΕ., ηλεκτρονικές εισηγήσεις,

αναρτημένες ανακοινώσεις),

2 αυτόνομες συνεδρίες [Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες του 21ου Αιώνα: Mobile Learning (Κινητή Μάθηση) Augmented Reality

παυξημένη Πραγματικότητα)] + [παρουσίαση βραβευμένων εργασιών χρήσης Τ.Ε.Π. στην τάξη -

στο σχετικό διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου], καθώς και παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Το συνέδριο αφορά:


Εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Φοιτητές,

Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Επιστήμονες των παιδαγωγικών, φίλους της εκπαίδευσης.

 

Πληροφορίες στο δικτυακό τόπο:  http://synedrio.edu.gr

 

Το Πρόγραμμα Συνεδρίου:          http://synedrio.edu.gr/programma.pdf