ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στόχος του είναι μέσα από διάφορες δράσεις και με την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας για να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.

Αρχίζουμε με τον άξονα «Άθληση –Δια Βίου Άσκηση» μέσα από αθλητικές δραστηριότητες και καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ακολουθήσουν δράσεις για: τη διατροφή, την καταπολέμηση του ρατσισμού, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες, την πρόληψη του εθισμού στον καπνό, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το διαδίκτυο, την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού, την πρόληψη των ατυχημάτων και την εισαγωγή των εννοιών του ολυμπισμού και της αισθητικής αγωγής στην εκπαίδευση.

Κύρια δομή υλοποίησης του Κοινωνικού Σχολείου είναι οι Σχολές Γονέων που λειτουργούν στα σχολεία κάθε νομού και σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς απευθύνονται στο σύνολο των γονέων.

Σκοπός τους είναι η στήριξη των γονέων και να τους προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό .Ειδικοί επιστήμονες θα είναι εκεί για να συζητήσετε θέματα όπως: εξαρτήσεις (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο), διατροφή, ρατσισμός, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, σεξουαλική αγωγή.

Κοινωνικό Σχολείο