ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

 http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2015/10/ekpaideutikos.pdf

 

 Επίσης:

Επιμορφωτικό Υλικό για Γονείς:

http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2014/06/goneis.pdf

 

Υλικό για μαθητές Δημοτικού Σχολείου:

http://stop-bullying.sch.gr/wp-content/uploads/2014/06/dimotiko.pdf

 

 

 Δίκτυο Πρόληψης και την Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

 http://stop-bullying.sch.gr